top of page

FAQ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem.

 1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą. 

2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do systemu wypożyczalni.

3. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed zawarciem umowy wypożyczenia. 

4. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy. 

7. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający. 

8. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia. 

9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 

10. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na  zgubienia. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

11. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym. 

12. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 732 866 796 

19. Rezerwacje on-line można bezpłatnie odwołać do 24 godzin przed wypożyczeniem.

18.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

bottom of page